Wednesday, 23 May 2018


First Last

test

31-03-2014ലെ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് ആകെ പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ എണ്ണം 31206 ആണ്. ഇതില്‍ 21074 പേര്‍ സര്‍വ്വീസ് പെന്‍ഷന്‍കാരും 10132 പേര്‍ കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍കാരുമാണ്. നമ്മുടെ അംഗസംഖ്യയിലെ കുറവ് നികത്താനും മുഴുവന്‍ പെന്‍ഷന്‍കാരെയും അംഗത്വമെടുപ്പിക്കാനും സംഘടനാതലത്തിലുള്ള തീവ്രശ്രമം തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

Latest Downloads

22-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
17-02-2018
06-02-2018